CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN KHUÊ
CƠ CẤU TỔ CHỨC:
1. BAN GIÁM HIỆU:
a. Hiệu trưởng: thầy Phạm Hữu Trí – sinh năm 1981
Trình độ: Đại học tiểu học
Điện thoại: 0909989130
Email liên lạc: phamtri222@gmail.com
b. Phó hiệu trưởng: cô Lê Thị Hoàng Trang – sinh năm 1970
Trình độ: Đại học tiểu học
Điện thoại: 01227625216
Email liên lạc: hoangtrang258@gmail.com
2. CÔNG ĐOÀN
Chủ tịch công đoàn: Thầy Lê Tấn Triển – sinh năm 1971
Trình độ: Đại học tiểu học
Điện thoại: 0944439751
Email liên lạc: letrien4671@gmail.com
3. Đội TNTP HCM
Tổng phụ trách: Thầy Lê Tấn Hùng- sinh năm 1975
Trình độ: Đại học tiểu học
Điện thoại: 0983479712
Email liên lạc: lehungnvd@gmail.com
4. Các tổ chuyên môn:
1. Tổ khối 1
Tổ trưởng: cô Đinh Thị So- sinh năm 1969
2. Tổ khối 2
Tổ trưởng cô Nguyễn Thị Đào – sinh năm 1966
3. Tổ khối 3
Tổ trưởng: Thầy Cao Minh Tâm – sinh năm 1969
4. Tổ khối 4
Tổ trưởng: cô Trương Thị Thấy – sinh năm 1989
5. Tổ khối 5
Tổ trưởng: cô Huỳnh Thu Thảo- sinh năm 1968
6. Tổ bộ môn
Tổ trưởng: Thầy Võ Thanh Tuấn – sinh năm 1980
7. Tổ Văn phòng:
Tổ trưởng: Thầy Ngô Hoàng Minh- sinh năm 1966